• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Відділ бухгалтерського обліку


Основні завдання:  

 • забезпечення бюджетного планування та виконання державного бюджету за видатками Територіального управління;
 • організація роботи по забезпеченню державної бюджетної політики в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів видатків на утримання територіального управління, неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності та цільового використання коштів;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складення звітності;
 • відображення достовірної та повної інформації про господарські операції й результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • відкриття рахунків в органах казначейства та інших фінансових установах;
 • здійснення у межах компетенції контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проєктів, виконання програм;
 • здійснення у межах компетенції аналізу фінансової звітності територіального управління для прийняття управлінських рішень.

 Основні функції:  

 • бере участь у формуванні пропозицій потреби для формування бюджетної декларації та бюджетного запиту на плановий бюджетний період та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • здійснює розробку та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу, проведення експертизи проєктів таких актів;
 • розробляє та подає на затвердження до головного розпорядника коштів кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів та штатні розписи;
 • забезпечує підготовку та подання до центрального апарату БЕБ пропозицій для формування результативних показників паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання;
 • розробляє пропозиції щодо затвердження структури та штатного розпису Територіального управління;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством, та забезпечує її своєчасне подання;
 • здійснює поточний контроль за:
 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;
 • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерською службою бюджетної установи;
 • своєчасно та у повному обсязі перераховує податки й збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;
 • забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
 • використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
 • інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства;
 • забезпечує:
 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;
 • повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;
 • запитувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан територіального управління, результати його діяльності та рух бюджетних коштів;
 • відповідних структурних підрозділів територіального управління даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Територіального управління та працівників бухгалтерської служби бюджетної установи;
 • здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами Територіального управління, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
 • надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам Територіального управління з питань бюджетного планування та використання бюджетних коштів;
 • забезпечує складання звітності, з урахуванням інформації оперативно-технічних структурних підрозділів Територіального управління;
 • готує оперативну та аналітичну інформацію керівнику Територіального управління, на підставі фінансової звітності та інших інформаційно-аналітичних матеріалів;
 • проводить аналіз фінансової звітності Територіального управління та надає необхідну інформацію структурним підрозділам територіального управління;
 • здійснює попередній та поточний контроль за використанням бюджетних коштів;
 • готує та оприлюднює інформацію про використання бюджетних коштів і результати діяльності установи на єдиному вебпорталі «e-data»;
 • готує матеріали та вносить відповідні пропозиції з питань, що належать до компетенції Відділу, для розгляду на засіданнях (нарадах) Територіального управління;
 • організовує в установленому порядку обробку персональних даних, їх захист та ведення відповідної бази;
 • розглядає у межах компетенції звернення органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, народних депутатів та громадян;
 • виконує інші функції, що випливають із покладених на Відділ завдань.

Контакти:

Поштова адреса: Територіальне управління БЕБ в Одеській області, 

                                 вул. Корольова академіка, 16/1, м. Одеса, 65114

Електронна адреса: odesa@esbu.gov.ua

Контактний телефон: (048) 230 36 05

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux